Mondelinge Interactie

Mondelinge Interactie

Door de toenemende mondialisering zijn grensoverschrijdende contacten in verschillende domeinen vandaag heel courant. Meertaligheid is dan ook een belangrijke doelstelling in ons hedendaags onderwijs.

Om mondelinge interactie in het Engels te kunnen aangaan, zijn er een aantal vaardigheden nodig : luisteren, lezen, spreken, gesprekken voeren en schrijven.  Daarnaast moet een leerling of student ook gemotiveerd zijn,  bereid zijn en de durf tonen om de communicatie aan te gaan.  Om te communiceren met andere partijen moet je ook luister- en leesbereid zijn.  Deze vaardigheden worden stelselmatig opgebouwd tijdens het middelbaar en hoger onderwijs.

Niet elke leerling pikt deze te verwerven vaardigheden even vlot op.  Een bijlesleerkracht of vakspecifieke leerkracht van Bijleskantoor StudieCo kan de leerling hiermee verder helpen.  Heel gericht en met aandacht voor de door u aangereikte struikelpunten, zal de bijlesleerkracht trainen om een of meerdere vaardigheden te verwerven of te verfijnen.

Onze bijlesleerkrachten worden nauwkeurig geselecteerd op basis van hun kennis en ervaring.  In samenspraak bepalen jullie wanneer en waar de lessen zullen doorgaan.

5
Gemiddeld: 5 (1 stem)